Yeni Okul Öncesi Programı Ne Zaman Uygulanacak ?

Eylül 13, 2012 No Comments »
Yeni Okul Öncesi Programı Ne Zaman Uygulanacak ?

Okul öncesi eğitimin en büyük sıkıntısı bazı konuların net olarak açıklanmaması, her ilde farklı uygulamaların olmasıdır. OKULONCESİNDEYİM.COM olarak en büyük amacımız okul öncesinin sorunlarını dile getirmek ve bu eğitim sürecinde yer alan öğretmen, öğrenci, veli ve  idarecilerimize yardımcı olmaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmet birimlerindeki yapılanma sonucunda ayrı bir birim olarak yer alan Okul Öncesi Genel Müdürlüğü artık İlköğretim Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

4+4+4 sistemi ile okula 66 ayını dolduran çocukların başlaması nedeniyle okul öncesi eğitim programı revize edilmiştir. (İlgili programı sitemizden indirebilirsiniz.) Revize edilen okul öncesi programı bazı değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Örneğin kazanım ve değerlendirme yerine kazanım ve performans sistemine geçilmiştir.

Öğretmenlerin en çok sorduğu soru olan ‘Yeni Okul Öncesi Programı ne zaman kullanılmaya başlanılacak? ‘ sorusunu şöyle cevaplayabiliriz.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08.06.2012 tarihli ve 9167 sayılı yazısı üzerine

Talim Terbiye Kurulunda görüşülen “Okul Öncesi Eğitim Programı’nın ekli örneğine göre, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında ilgili Genel Müdürlükçe belirlenecek il ve eğitim kurumlarında pilot uygulamasının yapılması ve uygulama sonuçları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılarak Kurula sunulması kararlaştırıldı.

Yani okul öncesi programı bu sene pilot illerde uygulanacaktır. Pilot iller: Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Ankara, İzmir, Adana. Pilot illerden gelen verilerle birlikte programda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren tüm ülkede uygulanacaktır.

Muhsin YÖRÜK

Ne Düşünüyorsunuz?