Sosyal-Duygusal Alan Amaç ve Kazanımları

Mayıs 9, 2012 No Comments »
Sosyal-Duygusal Alan Amaç ve Kazanımları

AMAÇ 1: Kendini tanıyabilme

Kazanımlar

 1. Fiziksel özelliklerini söyler
 2. Belli başlı duygusal özelliklerini söyler

AMAÇ 2: Duygularını fark edebilme

Kazanımlar

 1. Duygularını söyler
 2. Duygularının nedenlerini açıklar
 3. Duygularının sonuçlarını açıklar
 4. Duygularını müzik, dans, drama v.b. Yollarla ifade eder

AMAÇ 3: Duygularını kontrol edebilme

Kazanımlar

 1. Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar
 2. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır
 3. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar

AMAÇ 4: Kendi kendini güdüleyebilme

Kazanımlar

 1. Kendiliğinden bir işe başlar
 2. Başladığı işi bitirme çabası gösterir

AMAÇ 5: Başkalarının duygularını fark edebilme

Kazanımlar

 1. Başkalarının duygularını ifade eder
 2. Başkalarının duygularını paylaşır

AMAÇ 6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanımlar

 1. Kendiliğinden iletişimi başlatır
 2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
 3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur
 4. Aldığı sorumluluğu yerine getirir
 5. Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir
 6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
 7. Gerektiğinde lideri izler
 8. Gerektiğinde liderliği üstlenir
 9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar
 10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
 11. Gerekli durumlarda kararlılık gösterir

AMAÇ 7: Hoşgörü gösterebilme

Kazanımlar

 1. Hata yapabileceğini kabul eder
 2. Kendi hatalarını söyler
 3. Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar
 4. Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder
 5. Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder

AMAÇ 8: Farklılıklara saygı gösterebilme

Kazanımlar

 1. Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder
 2. Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder

AMAÇ 9: Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme

Kazanımlar

 1. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır
 2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar
 3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir
 4. Canlıların bakımını üstlenir ve korur
 5. Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açılar

AMAÇ 10: Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme

Kazanımlar

 1. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
 2. Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
 3. Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar
 4. Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler

AMAÇ 11: Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

Kazanımlar

 1. Estetik bedensel hareketlerle yürür/dans eder
 2. Özgün şiir, öykü, şarkı v.b. söyler
 3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
 4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar
 5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur
 6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
 7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar
 8. Sunularında hayali/gerçek nesneler kullanır

AMAÇ 12: Çevredeki güzellikleri koruyabilme

Kazanımlar

 1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler
 2. Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar
 3. Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır

AMAÇ 13: Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme

Kazanımlar

 1. Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler
 2. Çevre sorunlar ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir
 3. Çevresini farklı biçimlerde düzenler

AMAÇ 14: Sanat etkinliklerinin estetik özelliklerini fark edebilme

Kazanımlar

 1. Sanat eserlerinin özelliklerini söyler
 2. Sanat eserleri hakkındaki duygularını açıklar

AMAÇ 15: Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme

Kazanımlar

 1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır
 2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir

[download id=”13″]

Ne Düşünüyorsunuz?