Psikomotor Alan Amaç ve Kazanımları

Mayıs 5, 2012 No Comments »
Psikomotor Alan Amaç ve Kazanımları

PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ VE KAZANIMLARI

AMAÇ 1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar

 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar
 2. Değişik yönlere yuvarlanır
 3. Değişik yönlere uzanır
 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür
 5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar
 6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider
 7. Belirli bir yüksekliğe çıkar
 8. Belirli bir yüksekliğe tırmanır
 9. Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner
 10. Belirli bir yükseklikten atlar
 11. Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar
 12. Pedal çevirme hareketini yapar
 13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar
 14. Atılan nesneleri yakalar
 15. Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar

AMAÇ 2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar

 1. Küçük nesneleri toplar
 2. Nesneleri kaptan kapa boşaltır
 3. Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer
 4. Nesneleri takar
 5. Nesneleri çıkarır
 6. Nesneleri ipe v.b. dizer
 7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır
 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir
 9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar
 10. Yönergeye uygun çizgiler çizer
 11. Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer
 12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar
 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser
 14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır
 15. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar

AMAÇ 3: Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanımlar

 1. Farklı ağırlıktaki nesneleri iter
 2. Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker
 3. Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır
 4. Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür
 5. Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider

AMAÇ 4: Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanımlar

 1. Nesneleri kopartır/yırtar
 2. Nesneleri sıkar
 3. Nesneleri çeker/gerer
 4. Malzemelere elleriyle şekil verir
 5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir

AMAÇ 5: Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar

 1. Farklı zeminler üzerinde yürür
 2. Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür
 3. Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur
 4. Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar
 5. Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider
 6. Çift ayakla ileri/geri sıçrar

[download id=”12″]

Ne Düşünüyorsunuz?