Okul Öncesinde Yardımcı Kaynak Sorunu-I

Haziran 28, 2012 No Comments »
Okul Öncesinde Yardımcı Kaynak Sorunu-I

Okul öncesi eğitimde yaşanan sorunları okulöncesindeyim.com olarak dile getirmeye devam ediyoruz. Bu sorunlardan biri de okul öncesinde kaynak kitap kullanımıdır. Bu konu değişik açılardan ele alınarak incelenmiştir. Yazıda var olan sorunlar belirtilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

 ŞİMDİ OKUL ÖNCESİNDEKİ DURUM NEDİR ?

Okul öncesi eğitim kurumlarında şu an genellikle öğretmenler kaynak kitap kullanmaktadır. Kaynak kitaplar eğitim öğretim faaliyetlerinin daha etkili olmasını sağlamakta , kalıcı ve etkili öğrenme için yararlı olmaktadır.

Öğretmenler bu sayede fotokopi ile uğraşmak zorunda  kalmamaktadır. Kaynak kitap olmadığı zaman öğretmenler  fotokopi çekmek zorunda kalmaktadır. Fotokopi hem zaman, hem ekonomik olarak öğretmenleri sıkıntıya düşürmektedir. Ayrıca bazı etkinliklerin fotokopi ile yapılması mümkün olmamaktadır. Özellikle  sanat etkinliklerinde ve etkinlik dosyalarının yapılmasında sıkıntılar olmaktadır. Ayrıca kitaplar sistematik olarak uzmanlar tarafından düzenlendiği için eğitim öğretim faaliyetlerini desteklemektedir.

 KAYNAK KİTAP KULLANIMININ YASAL DURUMU NEDİR ?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından  10.08.2006 Tarihli ve 336 Sayılı kararında bu durum şöyle ele alınmaktadır:

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 17.07.2006 tarih ve 2058 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen “Okul Öncesi Eğitim Programı (36–72 Aylık Çocuklar İçin)”nın, 2006–2007 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü,
Söz konusu programa göre;

1. Derslerde ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve benzeri eğitim aracının kullanılmaması,

2. Sadece öğretmenlerin kullanması amacıyla ilgili Genel Müdürlük tarafından öğretmen kılavuz kitabı hazırlanarak dağıtımının yapılması,
Kurulumuzun 31.05.2002 tarih ve 270 sayılı Kararı ile kabul edilen “Okul Öncesi Eğitim Programı (36–72 Aylık Çocuklar İçin)”nın, 2006–2007 Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması, kararlaştırılmıştır.

 Kısacası okul öncesi eğitim kurumlarında yardımcı kaynak kullanımı yasaktır.

 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2002’den bu yana ilköğretimde,2006’dan bu yana da ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretim gören herkese ücretsiz kitap dağıtıyor. Bu uygulamayı okul öncesi eğitim kurumlarında bir an önce başlatmalıdır. Bu sayede okul öncesi öğretmenleri ailelerden para toplamak zorunda kalmayacak, fotokopi ile uğraşmayacak ve  tüm ülkede aynı kitaplar kullanılacaktır. Bazı okullar arasındaki kitap seçmede yaşanan sıkıntılar bu yolla ortadan kalkacaktır.

Okul öncesinde okullaşma oranının artırılmasında katkı sağlayacaktır. Özellikle maddi durumu kötü olan veliler çocuklarını okul öncesine göndermemek için bu durumu bahane olarak kullanmaktan vazgeçecektir.

Eğitimde niteliği artırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak için önemli bir adım atılmış olacaktır.

Sonuç olarak okul öncesinde okullaşma oranını artırmak için yardımcı kitaplar ücretsiz olarak dağıtılmalıdır. Böylece öğretmenlerimiz yasal olarak sıkıntıya düşmekten kurtulacaktır. FATİH projesinin uygulamaya konulduğu bu süreçte okul öncesinde dağıtılacak kaynak kitabın maliyeti yok denecek kadar az olacaktır.

Bu konuda yaşadığınız sorunları ve çözüm önerilerini bize iletebilirsiniz. Ayrıca bu konuyu gündemde tutarak bir farkındalık oluşturmak hepimizin görevidir.Saygılarımızla…

Muhsin YÖRÜK

Bizi De Oku:

Ne Düşünüyorsunuz?