Okul Öncesinde Değerlendirme Boşuna Mı Yapılıyor?

Ekim 14, 2012 No Comments »
Okul Öncesinde Değerlendirme Boşuna Mı Yapılıyor?

OKUL ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRME

Okul öncesi dönem çocuklarının değerlendirme işlemleri çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. Yıl içinde yapılan çalışmalar sonucunca yapılan değerlendirmelerle hazırlanan gelişim raporları, kazanım değerlendirme formu, öğrenci dosyası gibi formlar çocuğun çeşitli açılardan incelenmesini sağlamaktadır. Okul öncesi eğitimi sürecinde öğretmeni tarafından değişik açılardan incelenen çocukların geleceği için en önemli değerlendirmeler bu dönemde yapılmaktadır.

Eğitimin ilk basamağında yapılan bu gözlemler öğrenciyi yöneltme işlemlerinde aktif rol oynamalıdır. Çocuğun ilgi ve yeteneklerinin tespit edilebileceği bir dönem olan okul öncesinde üstün zekalı ve yetenekli çocukları ve liderlik özelliği olan çocukları tespit edebileceğimiz kritik bir dönemdir. Ayrıca özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin de tespit edilebileceği bir dönemdir.

SORUN

Çocuğun ilgi ve yetenekleri, kişiliği, öğrenme stilleri gibi birçok bilgiye sahip olabileceğimiz bu dönemin tüm raporları doldurulduktan sonra bir kısmı veli ile paylaşılır bir kısmı da okul yönetime teslim edilerek okulda muhafaza edilir. Gelişim raporları e-okul sistemine giriş yapılır ve çıktısı oradan alınır.

Buradaki sorun temel olarak iki başlık altında toplanabilir.

1-Okul öncesi öğretmenlerinin bu raporları doldurmakta gerekli bilgi becerilere sahip olmayabilir. Ya da bu işle uğraşmamak adına özensiz olarak doldurabilir.

2-Asıl sorun bu raporların hiçbirinin ilkokul öğretmenin eline ulaşamamasıdır. Çocuk anaokulunda ise  rapor anaokulunda ilköğretimde ise anasınıfı öğretmeninde kalmaktadır.

Anaokuluna 3 yaşından itibaren giden bir öğrencinin 3 yıl gözleniyor ve bu gözlemler gelecek eğitim-öğretim faaliyetlerinde hiç kullanılmıyor. Yani okul öncesi öğretmenleri bu raporları boşuna mı dolduruyor?

ÇÖZÜM

Ülkemizde lider yetiştiremiyoruz, sporcu yetiştiremiyoruz, bireyleri ilgi ve yeteneklerine göre yetiştiremiyoruz söylemlerinin sona ermesi için okul öncesinde yapılan değerlendirmelerin çocukla beraber gitmeli ve tüm öğrenim hayatı boyunca bu değerlendirmeler eğitimcilere rehber olmalıdır.

Muhsin YÖRÜK

Bizi De Oku:

Ne Düşünüyorsunuz?