Okul Öncesinde Çocuk Kulüpleri-1

Haziran 16, 2012 No Comments »
Okul Öncesinde Çocuk Kulüpleri-1

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇOCUK KULÜPLERİ

 Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 3-5 yaş grubundaki çocukların, eğitim saatleri dışındaki zamanlarda Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda eğitimlerinin desteklenmesi için çocuk kulübü kurulabilir.

 ÇOCUK KULÜBÜ KURULMASI

Personel ve fizikî imkânları yeterli, uygun eğitim ortamı bulunan ve kulüp için yeterli sayıda başvuru yapılan anaokulu ile ana sınıfları ve uygulama sınıflarının bulunduğu okullarda, okul müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile çocuk kulübü kurulur. Çocuk kulübü, kurulduğu okulun adını alır.

 ÇALIŞMA ESASLARI

 Çocukların kulübe kayıtları velilerin isteğine bağlı ve ücretlidir. Ancak, okul aile birliğince önerilen ve okul yönetimince de uygun bulunan ekonomik durumları yetersiz aile çocukları, her çocuk grubuna bir çocuk olmak üzere ücretsiz kayıt edilir.

 Çocuk kulübü kurulabilmesi için okul müdürlüğüne 10 çocuk velisinin başvuruda bulunması esastır. Yeterli sayısının oluşturulamaması halinde daha az sayıdaki çocukla da kulüp kurulabilir.

 Çocuk kulüplerinde bir gruptaki çocuk sayısının 15 i geçmemesine özen gösterilir. Ancak, yeni grup oluşturacak sayıda başvurunun olmaması hâlinde, bu sayı 20 çocuğa çıkartılabilir.

 Her yaş grubunda yeterli sayıda başvuru olması hâlinde çocuklar, seviyelerine uygun yaş gruplarına göre kulüp etkinliklerine alınır. Zorunlu hâllerde ise 3-5 yaş grubundaki çocuklara bir arada da kulüp etkinliği yaptırılabilir.

 KİMLER ÖĞRETMEN OLARAK GÖREV ALABİLİR ?

Kulüplerde görevlendirilecek öğretmen, eğitim fakültelerinin okul öncesi/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümlerinden mezun kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve emekli öğretmenler ile en az 60 saat süre ile eğitim semineri alan kadrosuz usta öğreticilerden seçilir. Öğretmen ve usta öğretici görevlendirmelerinde sosyal kültürel etkinliklerde başarılı ve sertifika sahibi olanlara öncelik tanınır.

 ETKİNLİKLER  NASIL UYGULANIR ?

 Kulüpte görevlendirilen yönetici, öğretmen ve personele ödenecek birim saat ücretinin hesaplanmasında, 50 dakikalık çalışma saati süresi esas alınır.

 Çocuk kulübünde, Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan eğitim etkinliklerine yer verilir. Ancak, çocuklar için önem ve öncelik arz eden resim, müzik, drama, oyun ve benzeri etkinlikler ile sosyal etkinliklere öncelikle yer verilir. Eğitim etkinliklerinin yürütülmesinde, Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan eğitim ilkeleri ile Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan ilkelere uyulur.

 KAYIT ZAMANI

Çocuk kulübü kayıtları eğitim yılı kayıtları ile birlikte başlar ve eğitim yılı süresince devam eder.

Kayıtta, çalışan anne-babaların çocuklarına öncelik tanınır. Fazla talep olması hâlinde çocuk kulübü yönetimince kayıt olacak çocuklar velilerin huzurunda kur’a ile belirlenir.

Bizi De Oku:

Ne Düşünüyorsunuz?