Okul Öncesinde Bir Günde Yapılan Etkinlikler

Mayıs 22, 2012 No Comments »
Okul Öncesinde Bir Günde Yapılan Etkinlikler

Okul öncesi Eğitim Kurumlarında çocukların bir günü nasıl değerlendirdikleri aşağıda belirtilmiştir. Kurumlar arasında küçük farklılıklar olsa da genel olarak okul öncesinde bir gün şöyle değerlendirilmektedir.

Rutin Etkinlikler ; Her gün aynı biçimde tekrarlanan ve günlük etkinlik programlarının temelini oluşturan, okula geliş, toplanma, temizlik, tuvalet, kahvaltı, uyku, dinlenme gibi etkinliklerdir. Rutin etkinliklerle çocuklara düzenli olma, zamanında iş görme, temizlik kurallarına uyma, sağlıklı beslenme, görgü kurallarını benimseme, uyku ve dinlenme gereksinimlerini karşılama gibi davranışların kazandırılmasını amaçlanmaktadır.

Serbest Zaman Etkinliği ; Öğretmen rehberliğinde, çocukların küçük gruplar halinde, kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bir etkinliğe yöneldiği zaman dilimidir. Çocuklar serbest zaman  etkinliği sırasında, kendi isteklerine ve ilgilerine göre kendi seçtikleri arkadaşlarıyla bir etkinliğe yöneldiği zaman, yetişkin baskısı hissetmeden rahat ve özgür bir ortamda daha yaratıcı olurlar. Çocuğun hayal gücünün ve yaratıcılığının geliştiği, küçük kas gelişiminin desteklendiği, el-göz koordinasyonunun geliştiği, özgün bir ürün çıkardığında kendisine olan güveninin pekiştiği bir ortamdır. Serbest zaman etkinlikleri, ilgi köşeleri etkinlikleri ve sanat etkinliklerinden oluşur. Okul öncesi sınıflarında bulunan ilgi köşeleri, kitap, evcilik, blok, fen-doğa, kukla ve müzik köşeleridir. Ayrıca çocuklara kazandırılacak amaç ve kazanımlara  göre geçici ilgi köşeleri de hazırlanabilir. İlgi Köşeleri; çocukların hayal güçleri ve yaratıcılıklarının gelişmesi, deneme-yanılma ile geleceğe hazırlanmaları açısından önem taşımaktadır.

Sanat Etkinliği ; Sanat etkinlikleri, çeşitli boya çalışmaları, yoğurma maddeleri ile yapılan çalışmalar, kağıt işleri, çeşitli artık malzemelerle yapılan çalışmaları içerir. Bu çalışmalar çocukların, çevrelerine karşı duyarlı olmalarına, hayal güçlerini kullanabilmelerine, yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine, yeni durumlara daha kolay uyum sağlayabilmelerine, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları durumları fark edebilmelerine olanak tanımaktadır.

Türkçe-Dil Etkinliği; Çocuğun dil gelişimine yardımcı olan, duygu ve düşüncelerini rahat ifade etmesine olanak sağlayan, özgün hikâye, şiir, tekerleme üreterek yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirdikleri, yeni kelimeler öğrenerek kelime dağarcığını geliştirdikleri bir etkinliktir. Türkçe dil etkinliği, hikâye öncesi etkinlikler, hikâye anlatma, hikâye sonrası etkinlikler olarak üç bölümden oluşur. Hikâye öncesinde, bilmeceler, parmak oyunları, şiirler, tekerlemeler ve çocuklarla söyleşi etkinliklerine yer verilebilmektedir.  Bu etkinlikler yoluyla hikâye dinlemeye hazır hale gelen çocuklara, resimli öykü kitabı, öykü kartı, slayt, televizyon şeridi, kukla, pazen tahta kartı ya da figürü gibi çeşitli araç gereçlerle hikaye anlatılabilir. Hikâye sonrası etkinliği ise dramatizasyon çalışmaları, pandomim çalışmaları, hikâye tamamlama, hikayeye isim bulma ve yaratıcı dans çalışmaları yapılabilmektedir.

Müzik Etkinliği; Okul öncesi dönemde müzik etkinlikleri, çocukların dil gelişimleri üzerinde etkilidir ve ritme karşı duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, çocukların kendilerini ifade etmelerine yardım ederek sosyal uyum kazanmalarında önemli rol oynar, onlara güven ve başarı duygusu kazandırır. Müzik etkinliklerinde, müzik dinleme, şarkı söyleme, basit şarkılar  yaratma, ses ayırt etme ve ritm çalışmaları, müzikli öyküler, müzikli canlandırma, yaratıcı dans gibi etkinliklere yer almaktadır. Bu etkinlikler aracılığıyla çocukların duygu ve düşüncelerini müzikli drama ve dans yoluyla ifade etmelerine, paylaşma ve bir gruba ait olma duygusu kazanmalarına yardımcı  olmaktadır.

Oyun Etkinliği; Okul öncesi dönemde çocuğun en ciddi işi oyundur. Oyun, çocuğun keşfetme, öğrenme ve kendini ifade etme aracıdır. Bu nedenle, özellikle okul öncesi eğitimde oyun ve eğitimi bir bütün olarak düşünmekteyiz. Eğitim programlarının çocuk açısından daha yararlı olabilmesi için oyunu önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Çocuğun kaslarını geliştirme fırsatı bulduğu, birikmiş enerjisini harcadığı, çevresindeki nesneleri tanıdığı, bazı kavramları kazandığı bir etkinliktir. Oyun etkinliği kişilik gelişiminde ve sosyalleşmesinde önemli bir rol oynar. Amacımız çocuğa çaba harcamayı, başladığı bir işi bitirmeyi ve bundan zevk almayı öğretmek. Oyun etkinliklerinde ısındırıcı, hareketli ve dinlendirici oyunların yanı sıra taklit oyunlarına, açık hava oyunlarına yer verilebilir.

Fen ve Doğa Çalışmaları; Çocukların belli bir obje ve uyarıcı üzerinde dikkatlerini toplayabilmelerine, kendisini ve çevresini algılayabilmelerine, olaylar ve nesneler arasında ilişki kurabilmelerine, akıl yürütebilmelerine, problem çözebilme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan bir etkinliktir. Fen ve doğa çalışmalarının içeriğini; deneyler yapma, inceleme gezileri yapma, hayvan besleme, bitki yetiştirme, eğitici oyuncaklarla oynama oluşturmaktadır.

Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları ; içeriğinde çizgi çalışmaları, kavram çalışmaları, tek basamaklı sayılarla çalışmalar yer almaktadır. Çocukların ilkokula hazırlanmasında, kalem kullanma, küçük kaslarını geliştirme, el-göz koordinasyonunu geliştirme, kavram gelişimine yardımcı olmaya yönelik bu etkinlikler aracılığıyla çocuklardaki yaratıcılık duygusu gelişirken aynı zamanda da, bilişsel ve sosyal-duygusal alanlardaki yeteneklerinin gelişimi desteklenir.

okuloncesindeyim.com

Ne Düşünüyorsunuz?