Okul Öncesinde Aile Katılımı

Mayıs 15, 2012 No Comments »
Okul Öncesinde Aile Katılımı

Okul öncesi eğitiminde aile katılımı nedir?

Aile katılımı; ailelerin desteklenmesi, eğitilmesi ve eğitime katılımlarının sağlanmasına, çocukların deneyimlerinin, evleri ile eğitim kurumları arasındaki iletişim artışı ve sürekliliği ile arttırılmasına ve programların velilerin katılım ve katkıları ile zenginleştirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Aile katılımı, bilgi paylaşma ve ilişki kurma işlemidir; görünmeyen programın temel bir kurum olduğu kadar çocukların dünyaları arasında da bir tutarlılık köprüsü oluşturur. Aileler, öğretmenlerin kendilerini dinlemesinden, çocuklarıyla ilgili bilgileri paylaşmaktan, çocukların bakım sorunları ile ilgili öneriler almaktan ve veli olarak rolleri teşvik edildiğinde, desteklendiklerine inanırlar. Programda diğer ailelerle iletişim ve etkileşim içinde olmaları da veliler için destek ve teşvik oluşturur.

Okul-aile işbirliğinin çocuk, aile, öğretmen ve kurum açısından yararları söyle açıklanabilir:

1. Çocuk Açısından:

* Çocuğu, mutlu ve başarılı bir kişi olarak hayata hazırlama.
* Okul ile ev arasında, çocuğa gösterilebilecek farklı eğitim tutumlarını ortadan kaldırma.
* Evin devamı olan güvenli bir ortamda daha iyi bir öğrenme fırsatı yaratabilme.

2. Aile Açısından:

* Çocuklarının eğitimlerinde kendi rollerinin öneminin farkına varabilme,
* Çocuğun gelişimine çok yönlü olarak katkıda bulunabilme,
* Bu konuda kendine güven duyabilme,
* Kendi ilgi, yetenek, becerilerinin farkına varabilme,
* Çocuklara duydukları saygının artması, onları birey olarak görebilme,
* Çocukla sağlıklı bir iletişim kurabilme,
* Zaman ayıramamaktan dolayı duydukları suçluluk duygusunu yok edebilme,
* Yeni beceriler kazandırabilme,

3. Öğretmen Açısından:

* Programını daha kolay gerçekleştirebilme,
* Sağlıklı bir sonuca ulaşabilme,
* Sağlıklı iletişim sonucu kolayca tanıyabilme ve problemleri çözebilme,
* Sorumluluklarını paylaşabilme,
* Hedeflere ulaşabilme,
* İş tatminindeki artışı sağlayabilme,

4. Kurum Açısından:

* Eğitimin sürekliliğini sağlayabilme,
* Çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunabilme,
* Amaçlarına daha kolay ulaşabilme,
* Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilme,
* Eğitimin kalitesini arttırabilme,
* Sorumluluklarını paylaşabilme,
* İş tatminindeki artışı sağlayabilme

Bizi De Oku:

Ne Düşünüyorsunuz?