Okul Öncesi Sınıf Mevcutları

Mayıs 11, 2012 No Comments »
Okul Öncesi Sınıf Mevcutları

okuloncesindeyim.com olarak okul öncesi eğitim geliştirilmesi ve kalitenin artırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Okul öncesi eğitimden yararlanan herkesin desteğini ve eleştirilerini bekliyoruz.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin yaşadığı sorunlardan biri de öğrenci mevcudu konusunda yaşanan sıkıntılardır. Her okulda farklı öğrenci mevcudu bulunması, köy okullarında oluşan fazla öğrenci mevcudu, anaokullarında farklı yaş grupları arasındaki farklılıklar bu konuda yaşanan sorunlardan bir kaçıdır.

Bu konuda farklı uygulamalar görülmektedir. Şimdi yasal açıdan bu konuyu açıklığa kavuşturalım.

YASAL DURUM

Okul Öncesi Eğitim kurumları yönetmeliğinde durum şöyle ifade edilmektedir.

 Temel Çalışma Kuralları

Madde 8  (Değişik birinci fıkra: 09.06.2007/26547 RG) Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak, 180 inci iş gününün haftanın ilk üç iş gününe rastlaması durumunda, eğitim yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Kurumların eğitim-öğretim yılı içinde eğitime açılması ve zorunlu olarak eğitime ara verilmesi durumlarında bu süre aranmaz.

(Değişik ikinci fıkra: 27.10.2007/26683 RG) Bir gruptaki çocuk sayısının 10 dan az, 20 den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25 e kadar çıkarılabilir.

SINIFLAR NASIL OLUŞTURULMALI?

–          Bir sınıf açılabilmesi için en az 10 öğrenci bulunmalıdır.

–          İdeal olan okul öncesi sınıfı en fazla 20 kişiden oluşmalıdır.

–          Çocuk sayısı 20’den fazla olursa 2. Sınıf açılmalıdır.

–       Sadece tek anasınıflarında ve uygulama anasınıflarında sınıf kapasitesi de dikkate alınarak çocuk sayısı en fazla 25’ e kadar çıkarılabilir.

 SONUÇ VE ÖNERİLER:

 Okul öncesi eğitim kurumlarında sınıflar oluşturulurken yukarıda saydığımız ilkelere dikkat edilmelidir. Eğitim öğretimden verim alınmak isteniyorsa sınıflardaki öğrenci sayısı 20’yi geçmemelidir. Okul öncesi sınıfları bakıcılık olarak görülmemeli eğitim-öğretim faaliyetinin yapıldığı en önemli basamaklardan biri olarak görülmelidir.

Muhsin YÖRÜK

Ne Düşünüyorsunuz?