Okul Öncesi Şenlikleri

Mayıs 7, 2012 No Comments »
Okul Öncesi Şenlikleri

OKUL ÖNCESİ ŞENLİKLERİ

Okul öncesi şenliklerinde yaşanan sıkıntıları dile getirmek için hazırlanan bu yazı genel olarak yaşanan problemleri sıralamaktadır. Yazımızda okul öncesi şenliklerinin amacı, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri sunulmuştur. Bu konuda yaşadığınız sorunları bize alt taraftaki iletişim bölümden iletebilirsiniz.

Okul öncesi şenlikleri 2005 yılından itibaren okul öncesi eğitim veren kurumlar tarafından kutlanmaktadır. İlk olarak “Okul öncesi şenlikleri” olarak ifade edilen kutlamalar artık “okul öncesi çocuk şenliği ve festivali” olarak kutlanmaktadır. Okul öncesi şenliklerinin temel amacı okul öncesi eğitimin gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, bu konuda kamuoyu oluşturmak, anne-babaların ve toplumun dikkatini çekmek, okul öncesi eğitimle ilgili çalışmalar ve yatırımlara öncelik vermenin gerekliliğini anlatmaktır.

Fakat bu konuda çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Her ilde, hatta aynı ilin ilçelerde bile kutlamalarda çok büyük farklılıklar gözlenmektedir.

Örneğin köy okullarında kutlamalar sönük geçmektedir. Zaten bir çok sıkıntılarla boğuşan köy okulları bir de okul öncesi şenliklerinin sıkıntılarını yaşamaktadırlar. Kıyafet almak bile çok büyük sıkıntı olmaktadır. Ayrıca velilerin ilçe ve ilde olan kutlamaları örnek olarak göstermesi öğretmenlerimizin problemler yaşamasına neden olmaktadır.

Okullara arası yarışa dönüşen kutlamalarda öğrenciler hırsın kurbanı olmaktadır. Kıyafetten gösteriye her alanda kıyaslamalar yapılmaktadır.

Asıl ve en önemli sıkıntıyı çocuklarımız yaşamaktadırlar. Sürekli aynı ve eğitsel olmayan gösteriler yapmak zorunda kalan çocuklar okuldan soğumaktadırlar. Asıl amacımız olan her çocuğun bireysel özelliklerinin geliştirilmesi ve yaratıcılık yönünün geliştirilmesi konusu göz ardı edilmektedir.

Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliğinde kutlamaların yasal dayanağı ve nasıl kutlanacağı şöyle ifade edilmektedir:

Özel Gün ve Bayramları Kutlama Etkinlikleri

Madde 50- Özel gün ve bayramlar, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim programlarına uygun olarak sınıf içi etkinlikler ile okul merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri şeklinde düzenlenir.

(Değişik: 06.09.2008/26989 RG) Bu etkinlikler, öğretmenlerin birlikte hazırlayacakları program çerçevesinde yapılır. Okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla çocukların gelişim düzeyi ve velilerin ekonomik durumları da dikkate alınarak okul öncesi eğitimi yıl sonu şenlikleri düzenlenebilir.

Okul öncesi çağı çocuklarına yönelik il dışı gezileri, çocukların anne-babalarının katılımı ve valilik onayıyla düzenlenebilir.

OKUL ÖNCESİ ŞENLİKLERİ NASIL KUTLANILMALI

Okul Öncesi şenlikleri nasıl kutlanmalı sorusunun cevabı ise Bakanlığın 15/03/2011 tarih ve B.08.0.OÖG.0.72.04.00-250/700 sayılı yazısında  şöyle belirtilmiştir.

1- Şenliklerin bir haftaya değil en az bir aya yayılması,

2-Akademisyenlerle ve uzmanlarla işbirliğine gidilerek anne- baba eğitimlerinin yapılması,

3-Kurum yöneticilerinin toplantılar yaparak işbirliği yapması,

4-Okul öncesi eğitim öğretmenlerine yönelik sistematik eğitimlerin yapılması,

5-Çocuklar ile öğretmenlerinin eserlerinin sergilenmesi,

6-Medya araçlarının ve ünlü kişilerin bu faaliyetlerde etkin olarak kullanılması,

7-Panel,konferans,forum ve sempozyumların düzenlenmesi,

8-Üniversitelerle işbirliğine gidilmesi,

9-Aile katılımlı geleneksel çocuk oyunları faaliyetlerinin düzenlenmesi,

10-Çocuk ve velilerin birlikte yapabileceği faaliyetlerin düzenlenmesi,

11-Okul öncesi eğitim önemi ile ilgili afiş,davetiye,bülten ve broşürlerin dağıtılması,

12-Belediyeler,sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle işbirliğine gidilmesi,

13-Kısa film,senaryo ve fotoğraf yarışmalarının düzenlenmesi,

14-Okul web sitelerinde yapılan faaliyetlerin sergilenmesi olarak sıralanmıştır.

SONUÇ OLARAK;

 Okul öncesi çocuk şenliği ve festivalinde en önemli görev öğretmen ve idarecilerimize düşmektedir. Biz her şeyden önce eğitimciyiz ve yaptığımız tüm faaliyetler de eğitsel ağırlıklı olmalıdır. Sistemi ve yöneticileri eleştirmek yerine nasıl daha iyi kutlamalar yaparak okul öncesi eğitime katkıda bulunabiliriz? sorusuna cevap aramalıyız. Bu çocuklar bizim ve gelecek nesiller onlardır. Her şey okul öncesi için,her şey gelecek güzel günler için.Mutlu kalın…

Muhsin YÖRÜK

Bizi De Oku:

Ne Düşünüyorsunuz?