Okul Öncesi Rehber Öğretmen Dosyası

Mayıs 25, 2012 No Comments »

1. Rehberlik Faaliyetleri Dosyası

– Rehberlik Faaliyetleri Yıllık Çerçeve Programı
– Sınıf Rehberlik Programları
– Yürütme Komisyonu Tutanakları

2. Görüşme Özetleri Dosyası

– Öğrenci Görüşmeleri
– Veli Görüşmeleri

3. Rehberlik Teknikleri Dosyası

4. Sunumlar Ve Seminerler Dosyası

5. Rehberlik Faaliyet Raporları Dosyası

– Aylık Rehberlik Faaliyet Raporları
– Sınıf Yıl Sonu Raporları
– Okul Yıl Sonu Raporları

6. Sınıf Veli Toplantısı Dosyası

7. Sınıf Dosyası İçeriği( Öğrenci Tanıma Fişleri, Sınıfta Uygulanan Rehberlikle İlgili Etkinlikler Vb.)

Ne Düşünüyorsunuz?