Okul Öncesi Öğretmeni Teftiş Rehberi

Kasım 25, 2012 No Comments »
Okul Öncesi Öğretmeni Teftiş Rehberi

ANASINIFI ÖĞRETMENİNİN BİLMESİ ve YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

Okul öncesi öğretmenlerinden teftiş sırasında  istenebilecek evrakların ve sorulabilecek sorularının  bir kısmını aşağıda sıralamaya çalıştık. Bu çalışmaların tam ve düzenli olarak yapılması her zaman okul öncesi öğretmenine kolaylık sağlayacaktır.

1.Bir gruptaki çocuk sayısının 10 dan az, 25 den fazla olmaması esastır.

2.Ana sınıflarına, aralık ayı sonuna kadar 60 ayını dolduran çocuklar ile aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar öncelikle kaydedilir. Bu yaş grubu çocukların sayısı yeterli olmadığı takdirde, 48-60 ay çocukların da ana sınıflarına kayıtları yapılabilir,

3.Öğretmen yıllık ve günlük plânlarını hazırlıyor ve uyguluyor mu?

4.Öğretmen Çalışma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defterini (Ek-9) imzalıyor mu?

5.Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı düzenlenmiş mi?

6.Her öğrencinin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Başvuru Formu (Ek-1/a) doldurulmuş mu?

7.Öğrenci devam takip çizelgesi tutuluyor mu ?

8.Öğrenci Gözlem-Gelişim Dosyaları (m.55) tutuluyor ve e-okula işleniyor mu?

9.Acil durumlarda başvuru formları (EK-3) ve İnceleme Formları (Ek-5) düzenlenmiş mi?

10.Etkinlikler için gerekli Araç -gereç ve eğitim materyallerinin korunmasını, bakım ve onarımını sağlıyor mu?

11.Her çocuk için ayrı, ayrı düzenlenen Kişisel Bilgi Formu ile Kazanım Değerlendirme Formundaki bilgileri e-okul sistemine işliyor mu?

12.Çocukların gelişim ve sağlık kayıtlarını tutarak yılsonu gelişim raporları ve öğrenci dosyalarını hazırlıyor mu?

13.Aile eğitimiyle ilgili çalışmaların plânlanmasına katılıyor ve uyguluyor mu?

14.Okulda kutlanacak özel günleri planlayıp ve uyguluyor mu?

15.Okulun düzenlenen etkinliklere katılıyor mu?

16.Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için önlemler alıyor mu?

17.Okul Öncesi Eğitim ile ilgili Yönetmelik, Genelge ve resmi yazılar okur ve imzalar.

18. Öğretmenler  kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarını katılıyor ve sınıfı ile ilgili görüş ve açıklamalarda bulunuyor mu?

19.Programda eğitim etkinliği olarak yer alan kahvaltı ve öğle yemeğine katılıyor; çocukların düzenli olarak yemek yeme alışkanlığı kazanmaları sağlıyor mu?

20.Ana sınıfı aidatları, Yönetmeliğin 36. Maddesinde hususlar doğrultusunda asgari düzeyde belirlenmiş ve sadece anasınıfının ihtiyaçlarında kullanılmış mı?

21.Grubundaki çocukları gözlemleyerek üstün yetenekli çocukların rehberlik araştırma merkezine bildirimini yapıyor mu?

22.Eğitim ortamının düzenlenmesinde programdaki açıklamalar dikkate alınmış mı?

23.Sanat Etkinlikleri alanı, evcilik, blok, müzik, Matematik, Resimli kitap, Manipülatif oyuncaklar (lego, yapboz gibi takılıp çıkarılabilen oyuncaklar vb) gibi köşeler oluşturulmuş mu?

24.MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği bulunduruyor mu?

 Muhsin YÖRÜK

 

Ne Düşünüyorsunuz?