Okul Öncesi Kurumlarda Tutulacak Defter,Çizelge,Dosya ve Formlar

Nisan 4, 2012 No Comments »
Okul Öncesi Kurumlarda Tutulacak Defter,Çizelge,Dosya ve Formlar

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA TUTULACAK

DEFTER, ÇİZELGE, DOSYA VE FORMLAR

A) Defterler

1- Harcamalara İlişkin Karar Defteri,

2- İşletme Defteri,

3- Personel Devam-Devamsızlık Defteri

4- Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri,

5- Giden Evrak Zimmet Defteri,

6- Öğretmen Nöbet Defteri,

7- Öğretmen Çalışma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defteri,

8- Öğretmenler Kurulu Karar Defteri,

B) Çizelge, Dosya ve Formlar

1- Taşınır Mal Dosyası

a) Taşınır istek Formu,

b) Taşınır işlem Fişi,

c) Taşır Sayım ve Döküm Cetveli,

ç) Sayım Tutanakları,

d) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli,

e) Zimmet Fişleri.

2- Aday Kayıt Formu

3- Acil Durumlarda Başvuru Formu

4- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Devam Çizelgesi

5- İnceleme Formu

6- Sözleşme Örneği

7- Anaokulu Tahminî Bütçe Tablosu

8- İmza Sirküleri

9- Kazanım Değerlendirme Dosyası,

10- Rehberlik ve Teftiş Dosyası,

11- Öğretmen / Personel Şahıs Dosyaları,

12- Harcama Belgeleri Dosyası,

13- Maaş Bordroları Onaylı Örnekleri Dosyası,

14- İhale Dosyaları,

15-Öğrenci Dosyası

16-Gelişim Raporu ,

17- Katılım Belgesi.

Bizi De Oku:

Ne Düşünüyorsunuz?