Dil Alanı Amaç ve Kazanımları

Mayıs 11, 2012 No Comments »
Dil Alanı Amaç ve Kazanımları

AMAÇ 1: Sesleri ayırt edebilme

Kazanımlar

 1. Sesin kaynağını söyler
 2. Sesin geldiği yönü belirler
 3. Sesin özelliğini söyler
 4. Verilen sese benzer sesler çıkarır

AMAÇ 2: Konuşurken sesini doğru kullanabilme

Kazanımlar

 1. Nefesini doğru kullanır
 2. Kelimeleri doğru telaffuz eder
 3. Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar
 4. Konuşurken sesinin hızını ayarlar

AMAÇ 3: Türkçeyi doğru kullanabilme

Kazanımlar

 1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır
 2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur

AMAÇ 4: Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanımlar

 1. Dinlerken/konuşurken göz teması kurar
 2. Sohbete katılır
 3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır
 4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür
 5. Söz almak için sırasını bekler
 6. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler
 7. Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar
 8. Üstlendiği role uygun konuşur

AMAÇ 5: Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme

Kazanımlar

 1. Dinlediklerini başkalarına anlatır
 2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar
 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir
 4. Dinlediklerini özetler
 5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü v.b. yollarla sergiler

AMAÇ 6: Sözcük dağarcığını geliştirebilme

Kazanımlar

 1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder
 2. Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar
 3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar
 4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır
 5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir

AMAÇ 7: Ses bilgisinin farkında olabilme

Kazanımlar

 1. Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler
 2. Aynı sesle başlayan sözcükler söyler
 3. Kafiyeli sözcükler söyler

AMAÇ 8: Görsel materyalleri okuyabilme

Kazanımlar

 1. Görsel materyalleri inceler
 2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar
 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir
 4. Görsel materyalleri açıklar
 5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur
 6. Görsel materyalleri özenle kullanır

[download id=”14″]

Ne Düşünüyorsunuz?