Davranış Takip Formu

Haziran 10, 2012 No Comments »
Davranış Takip Formu

Davranış takip formu ile 0-6 yaş grubundaki çocukların temel öz bakım becerilerini ve davranışlarını sistematik olarak gözleyebilirsiniz. Formdaki maddeler çocuğun yaşı, gelişim düzeyi ve  kazandırmak istediğimiz davranışlar için değiştirilebilir. 15 günlük bir süreci kapsayan form öğretmen tarafından dağıtılıp, sürecin sonunda toplanırsa çocukların daha istekli olarak bu davranışları sergiledikleri görülecektir.

DAVRANIŞ TAKİP FORMU İNDİR (5104)

Bizi De Oku:

Ne Düşünüyorsunuz?