Çocuk Gelişimi Staj Ücreti

Nisan 26, 2015 No Comments »

Okul öncesi eğitim ile ilgili olarak bir çok asılsız haberin çeşitli platformlarda yer aldığını görüyoruz.Bu alanda çalışan biri olarak bizim ana kaynağımız resmi mercilerin olması gerektiğini bir kere daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Tarafımıza staj ücretleri konusunda bir çok soru gelmektedir.Yazımızdaki staj ücreti konusu sadece lisede öğrenim gören çocuk gelişimi öğrencilerini kapsamaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak ilk resmi yazı Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 31.10.2013 tarih ve 3135268 sayılı yazısıdır.

Daha sonra T.C. MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili olarak 13.01.2014 tarihinde bir duyuru yayımlamıştır.

Son günlerde, işletmelerde mesleki eğitime giden öğrencilerin ücretlerinin ödenmesi konusundaki 31/10/2013 tarihli ve 3135268 sayılı yazımız ilgi tutularak, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerince Genel Müdürlüğümüze ödenek talepleri gönderilmektedir.

            Konu ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1-3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25’inci maddesine göre; ilgili okul müdürlüğü, öğrenci ve işletme arasında imzalanan sözleşme kapsamında mesleki eğitim gören öğrencilere, mesleki eğitim gördükleri işletmelerce, yürürlükteki asgari ücretin net tutarının, ilgili işletmede çalışan personel sayısı;

a)    20’den fazla olan işletmelerce % 30’undan,

b)   20’den az personel çalıştıran işletmelerce % 15’inden

az olmamak üzere ücret ödenmesi gerekmektedir.

2-Buradaki işletme kavramından, öğrencinin Kanun kapsamında mesleki eğitim gördüğü;

a)   Özel sektöre ait kurum ve kuruluşlar,

b)   Kamu kurum ve kuruluşları (İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları dahil)

c)    Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul ve kurumlar için döner sermaye işletmesi,

anlaşılması gerekmektedir.

3-İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin sosyal güvenlik primleri ise öğrencisi oldukları okul müdürlüklerince Genel Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanacaktır.

4- Haftalık Ders Çizelgesinde “İşletmelerde Beceri Eğitimi” adı altında yer alan ve kendi okullarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde okulun derslik, atölye ve laboratuvarlarında işlenen dersler yüz yüze eğitim olup 3308 sayılı Kanun kapsamındaki işletmelerde mesleki eğitim olarak değerlendirilmeyecektir

5-Genel Bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında beceri eğitimi gören öğrencilerin ücretlerinin, personel maaşlarının aylıklarının ödendiği kaynaktan(“01.4 Geçici Personel” ekonomik kodundan); döner sermaye işletmesi ile sözleşme imzalanarak mesleki eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerinin ise döner sermaye işletmesi kaynaklarından ödenmesi gerekmektedir.

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin ücretleri yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ödenecektir. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüzden herhangi bir ödenek talep edilmeyecektir.

Sonuç:

Sonuç olarak MEB’e bağlı okul ve kurumlarda İşletmelerde Mesleki Eğitim kapsamındaki eğitim gören öğrencilere 3308 sayılı kanun kapsamında ücret verilmektedir.

Kimler Alabilir?

Bu yazı 31/10/2013 tarihinde çıktığı için bu tarihten sonra olan staj ücretlerinin alınması söz konusudur.

Ne yapılması gerekiyor?

İlk olarak okulunuza başvurmanız gerekiyor.Yaptığınız uygulama gününe göre ücret alınacağı için devam-devamsızlık durumunu belirten çizelge ve okuldan alacağınız evraklarla işlem sürecini başlatabilirsiniz.

Bu konuda sıkıntı yaşayanlar yukarıdaki resmi yazıları kaynak olarak gösterebilirler.Mutlu kalın.

Muhsin YÖRÜK

Ne Düşünüyorsunuz?