Bilişsel Alan Amaç ve Kazanımları

Mayıs 8, 2012 No Comments »
Bilişsel Alan Amaç ve Kazanımları

BİLİŞSEL ALAN AMAÇ VE KAZANIMLARI

AMAÇ 1: Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme

Kazanımlar

 1. Kendisiyle ilgili bilgileri açıklar
 2. Aile bireyleriyle ilgili bilgileri açıklar
 3. Adresini ve telefon numarasını söyler

AMAÇ 2: Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme

Kazanımlar

 1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler
 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır

AMAÇ  3: Dikkatini toplayabilme

Kazanımlar

 1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı fark eder
 2. Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır
 3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı söyler
 4. Nesneyi/durumu/olayı ayrıntılarıyla açıklar

AMAÇ 4: Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar

 1. Olay ya da varlıkları söyler
 2. Varlıkların rengini söyler
 3. Varlıkların yerini söyler
 4. Varlıkların şeklini söyler
 5. Varlıkların sayısını söyler
 6. Olay ya da varlıkların sırasını söyler
 7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler
 8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler
 9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder

AMAÇ 5: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme

Kazanımlar

 1. Varlıkları birebir eşleştirir
 2. Varlıkları renklerine göre eşleştirir
 3. Varlıkları şekillerine göre eşleştirir
 4. Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir
 5. Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir
 6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir
 7. Varlıkları kullanım HEDEFlarına göre eşleştirir
 8. Nesneleri sayılarına göre eşleştirir
 9. Eş nesnelere örnek verir
 10. Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eşleştirir

AMAÇ 6: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme

Kazanımlar

 1. Varlıkları renklerine göre gruplar
 2. Varlıkları şekillerine göre gruplar
 3. Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar
 4. Varlıkları miktarlarına göre gruplar
 5. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar
 6. Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar

AMAÇ 7: Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme

Kazanımlar

 1. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar
 2. Sıralanmış nesne grubu içinde nesnelerin yerini gösterir
 3. Sıra bildiren sayıyı söyler
 4. Nesneleri renk tonlarına göre sıralar
 5. Nesneleri sayılarına göre sıralar
 6. Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar
 7. Olayları oluş sırasına göre sıralar

AMAÇ 8: Nesneleri ölçebilme

Kazanımlar

 1. Ölçme sonucunu tahmin eder
 2. Standart olmayan birimlerle ölçer
 3. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır

AMAÇ 9: Nesneleri sayabilme

Kazanımlar

 1. 20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar
 2. 10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar
 3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
 4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar
 5. Nesneleri sayarak miktarlarını aza ya da çok olarak söyler
 6. Sayıca 10′ dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler

AMAÇ 10: Geometrik şekilleri tanıyabilme

Kazanımlar

 1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler
 2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir
 3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur

AMAÇ 11: Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme

Kazanımlar

 1. Gösterilen sembolün anlamını söyler
 2. Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir
 3. 10 içindeki rakamları okur
 4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar

AMAÇ 12: Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme

Kazanımlar

 1. Nesnenin mekândaki konumunu söyler
 2. Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır
 3. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir

AMAÇ 13: Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme

Kazanımlar

 1. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur
 2. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler
 3. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar
 4. En çok 3 öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler
 5. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur

AMAÇ 14: Parça bütün ilişkisini kavrayabilme

Kazanımlar

 1. Bir bütünün parçalarını söyler
 2. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler
 3. İki yarımı birleştirerek bütün elde eder
 4. Nesneler arasında yarım olanları gösterir
 5. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar

AMAÇ 15: Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme

Kazanımlar

 1. Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler
 2. Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır
 3. Nesneleri kullanarak toplama yapar
 4. Nesneleri kullanarak çıkarma yapar
 5. 10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer
 6. 5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer

AMAÇ 16: Belli durum ve olaylarla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilme

Kazanımlar

 1. Bir olayın olası nedenlerini söyleme
 2. Bir olayın olası sonuçlarını söyleme
 3. Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı v.b. özgün bir şekilde tamamlar.

AMAÇ 17: Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme

Kazanımlar

 1. Olayları oluş sırasına göre söyler
 2. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır
 3. Zaman bildiren araçların işlevini açıklar

AMAÇ 18: Problem çözebilme

Kazanımlar

 1. Problemi söyler
 2. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir
 3. Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer
 4. Seçilen çözüm yollarını dener
 5. En uygun çözüm yoluna karar verir
 6. Kara verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar

HEDEF 19: Nesne grafiği hazırlayabilme

Kazanımlar

 1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
 2. Nesneleri sembollerle gösterir
 3. Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir
 4. Grafikte yer alan nesneleri sayar
 5. Grafiği inceleyerek sonuçlarını söyler

AMAÇ 20: Atatürk’ü tanıyabilme

Kazanımlar

 1. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olguları söyler
 2. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler

AMAÇ 21: Atatürk’ün Türk Toplumu için önemini açıklayabilme

Kazanımlar

 1. Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler
 2. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar

[download id=”15″]

Ne Düşünüyorsunuz?