Beyaz Bayrak Nasıl Alınır ?

Ağustos 3, 2013 No Comments »

Beyaz Bayrak Projesi Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na  bağlı her derecede ve türdeki okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 03.08.2006 tarihinde imzalanan “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” 03.08.2010 tarihinde sona ermiştir. 10.11.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 4 yıl süreyle “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Uygulanacak Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.

Beyaz Bayrak Nasıl Alınır?

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından, okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, temizlik açısından 100 üzerinden 90 alan ilköğretim okullarına beyaz bayrak verilmektedir.

Proje kapsamında, çocukların ruh ve beden sağlığının korunması amacıyla ilköğretim okullarına yönelik hijyen kurallarının belirleneceği ´´Okul Sağlığı Denetleme Formu´´ hazırlanmıştır.

Buna göre, okul içi ve çevresi, idari birim, öğretmen odası, kütüphane, ısıtma durumu, spor ve tiyatro salonu, atölyeler, laboratuarlar, revir, kantin, tuvaletler ve içme suları göz önüne alınarak 100 puan üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır.

Bu çerçevede iki Bakanlığın yetkililerince denetlenen okullarda, yapılan değerlendirme sonucunda 90 ve üzerinde puan alan okullara, sağlık ve temizliği simgeleyen beyaz bayrak ve sertifika verilecek. Bu belge 2 yıl süreyle geçerliliğini olacak, kontroller de bu süre içinde devam edecektir.

“Beyaz Bayrak”  Başvuru Basamakları

1-Konunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile okullara   “Okul Sağlığı Denetim Formu” (EK:1) ve “Başvuru Formu” (EK:2) ile birlikte duyurulması,

2- Başvuruların “Beyaz Bayrak Denetim Formu”ndaki bilgiler dikkate alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılması,

3-Başvuru yapan okulların, Gıda ve Çevre Kontrol hizmetlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü veya personeli ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden  iki yetkilinin katılımı ile oluşturulacak denetim ekibi tarafından denetim formuna göre denetlenmesi ve denetim raporunun düzenlenmesi,

4-Yapılan denetim sonucunda 100 puan üzerinden  90 ve üzeri puan alan okulların denetim raporları ile başvuru belgelerinin birer nüshasının  “Sertifika” düzenlemek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi,

5-Bakanlığımızca “Beyaz Bayrak Sertifikası” (EK:3) hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi,

6- İl Sağlık Müdürlüğünce İl imkanlarından yararlanarak söz konusu okullara okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen “Beyaz Bayrak” (EK:4) ve “Prinç Levha”  (EK:5) hazırlanması,

7-Bakanlığımızca düzenlenen sertifika ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanacak olan  “Beyaz Bayrak” ve “Prinç Levha”nın İl Sağlık Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü tarafından söz konusu okullara takılması,

8-Düzenlenen sertifikanın iki yıl geçerli olması,

9-Bakanlığımızca “Beyaz Bayrak” verilen okulların listesinin 2 aylık periyotlarla Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi.

[download id=”53″]

Ne Düşünüyorsunuz?