Beslenme Dostu Okul Programı

Ağustos 3, 2013 No Comments »

“Beslenme Dostu Okul Programı”  ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 21.01.2010 tarihinde imzalan protokol ile Beslenme Dostu Okul Programı ülkemizde başlatılmıştır.

 Beslenme Dostu Okul Kriteleri

 Okullar;

Öğrencilerin boy/kilo ölçümlerinin rutin aralıklarla (yılda 2 kez) yapılıp ve risk grubunda olan öğrencilerin velileri ile görüşmeler/bilgilendirme faaliyetleri yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilip yönlendirilmediğine,

Okulun “Beyaz Bayrak “ sertifikası bulunup bulunmamasına,

Okul içinde uygun alanlarda sağlıklı içme suyu olanakları bulunup bulunmamasına,

Su deposu var olup olmadığı ve temizliğinin rutin aralıklara yapılıp yapılmadığına,

Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıda maddelerinin (kızartmalar, gazlı içecekler, kolalı içecekler vb.) satışı yapılıp yapılmadığına,

Süt, ayran, yoğurt vb. içecekler ve taze sıkılmış meyve ve sebze suyu satışının yapılıp yapılmadığına,

Tane ile meyve ve sebze satışı yapılıp yapılmadığına,

Kantin hizmetleri 17 Nisan 2007 tarihli ve 1008 sayılı (2007/33 genelge no’lu) genelgede belirtildiği üzere Okul Müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından ayda en az bir kez genelge ekinde bulunan “Okul Kantini Denetim Formu” kullanılarak denetlenip denetlenmediği

Yemekhane hizmeti satın alınan firmanın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından üretim izninin bulunup bulunmamasına,

Yemekhane hizmetleri yönetim tarafından rutin aralıklarla denetlenip ve gerekli hallerde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden destek alınıp alınmamasına,

Menülerin Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı menü modelleri örnek alınarak hazırlanıp hazırlanmadığına,

Öğrencilerin evden getirdikleri beslenme çantalarının içeriklerinin Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara dağıtmış olduğu haftalık beslenme programına göre hazırlatılmakta ve öğretmenler tarafından beslenme çantalarının içeriklerinin her gün kontrol edilip edilmediği,  kriterlerine göre değerlendirilir.

 Programın Uygulanması

 Konu İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile okullara “Başvuru Formu” ve “Beslenme Dostu Okullar Denetim Formu” ile duyurulur.

Denetim Formunda belirtilen kriterlere uygun okul ortamı sağlayan okul müdürlükleri başvuru formu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

Okullar, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden 2 kişi, İl Millî Eğitim Müdürlüğünden 2 kişinin katılımı ile oluşturulacak toplam 4 kişilik denetim ekibi tarafından denetim formuna göre denetlenerek denetim raporu düzenlenir.

Yapılan denetim sonucunda geçerli puan alan okulların Başvuru Formu  ve Denetim Raporu İl Halk Sağlığı Müdürlüklerince Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumuna  gönderilir,

Denetim raporu değerlendirilerek “Beslenme Dostu Okul” sertifikası düzenlenir. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan sertifikalar İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine gönderilir,

“Beslenme Dostu Okul Sertifikası” ile ödüllendirilen okullara, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin işbirliği ile sertifikaları verilir

Sertifika almaya hak kazanan okullar her eğitim-öğretim yılında en az 1 kez denetlenerek, söz konusu şartların devamlılığını sağlayamayan okulların sertifikaları geri alınarak iptal edilir.

Verilen belgelerin süresi üç yıldır,3 yıllık süresi dolan okullar yeniden denetlenerek uygun bulunanlara yeni sertifika düzenlenir.

Yapılan denetim sonucunda geçerli puan alamayan ve/veya sertifikaları iptal olan okulların eksiklikleri bildirilir. Bu okullar sertifika almak için denetimden en az 3 ay sonra tekrar başvuru yapabilir.

Ne Düşünüyorsunuz?