0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı

Ağustos 1, 2012 No Comments »
0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08.06.2012 tarihli ve 9168 sayılı yazısı üzerine Talim Terbiye kurulunda görüşülen “0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı”nın ekli örneğine göre, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında ilgili Genel Müdürlükçe belirlenecek il ve eğitim kurumlarında pilot uygulamasının yapılması ve uygulama sonuçları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılarak  kurula sunulması kararlaştırıldı.

[download id=”28″]

Ne Düşünüyorsunuz?